Regulamin

Strony transakcji i przedmiot transakcji.

Sklep internetowy BimmerPark.pl, działający pod adresami www.bimmerpark.pl, prowadzony przez firmę PHU Magdalena Lemańska, ul. Jabłoniowa 13c/5, 80-175 Gdańsk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8451875070, REGON 385153969 , prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Jabłoniowa 13c/5, 80-175 Gdańsk, pod adresem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@bimmerpark.pl, pod numerem telefonu: +48 505 659 539.
Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego BimmerPark.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

Składając zamówienie w sklepie BimmerPark.pl, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PHU Magdalena Lemańska w celu realizacji zamówienia. Firma PHU Magdalena Lemańska nie udostępnia ani nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych. 
 

Gwarancja

  • rodzaj gwarancji : producenta/dystrybutora
  • okres gwarancji: 24 miesiące / 12 miesięcy dla przedsiębiorców
     

Reklamacja

  • czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata (rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców)
  • adres do reklamacji: BimmerPark.pl, ul. Jabłoniowa 13c/5, 80-175 Gdańsk

Reklamowany towar należy dostarczyć wraz z opisem usterki do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego na adres : BimmerPark.pl, ul. Jabłoniowa 13c/5, 80-175 Gdańsk, tel. 505659539.

Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający ma 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru wysłanego przez Klienta. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia. Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu, paragonu lub numer zamówienia, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania. Reklamacje nie będą uznawane bez dostarczenia w przesyłce wyżej wymienionych dokumentów. W przypadku reklamacji przesyłki (uszkodzenie podczas transportu) należy do przesyłki dołączyć ORYGINAŁ PROTOKOŁU SZKODY spisanego przez kuriera. 
 

Zwroty

  • czas na odstąpienie od umowy: 14 dni
  • adres do zwrotu: BimmerPark.pl, ul. Jabłoniowa 13c/5, 80-175 Gdańsk
  • koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: Kupujący
  • do pobrania: formularz odstąpienia od umowy


Dodatkowe informacje

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość,  może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni  od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy  wysłać drogą pocztową na adres siedziby firmy PHU Magdalena Lemańska lub drogą  elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bimmerpark.pl.

Klient ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez  podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez  konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany.

Za Klienta uważa się osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej,  dlatego jeśli produkt/usługa została nabyta w związku z prowadzeniem  własnej działalności, nie przysługuje prawo opisane powyżej.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy  sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi  podlega cały zestaw.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące  wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni  od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę,  przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Do przesyłki należy dołączyć odpowiednio wypełniony formularz zwrotu oraz oryginał dokumentu zakupu (paragon) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym  na konto wskazane przez Klienta.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z  postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).